Povinnost informace podle § 5 Abs. 1 zákona o E-CommerceSchrall GmbH
Langang 19
A-9841 Winklern

E-mail: contact@upps.at Poptávku odeslat
Telefonní číslo:: +43 4822 7377
Fax: +43 4822 7426

Jednatel společnosti: Bernhard Schrall
DIČ: ATU61959358
Číslo v obchodním rejstříku: 267681z
Obchodní soud: Landesgericht Klagenfurt
Hospodářská komora: Kärnten Rakousko
Přiřazení k oboru: reklama, obchod a internetové služby
Kontrolní úřad: Bezirkshauptmannschaft Spittal a.d. Drau
Aktuálni verze právních předpisů: www.ris.bka.gv.atService and Support:→ Support kontaktovat


Prohlášení o ochraně dat


Ochrana Vašich osobních dat je pro nás obzvláště důležitá. Proto zpracováváme Vaše údaje výlučně na základě zákonných podmínek. V těchto informacích o ochraně dat Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracovávání dat v rámci naší webové stránky.

Jméno a adresa odpovědné osoby


Odpovědná osoba ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně údajů, jakož i jiných předpisů o ochraně údajů je:

Schrall GmbH
Langang 19
A-9841 Winklern


Obecné informace o zpracování dat


1. Rozsah zpacování osobních údajů


V zásadě shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí jak funkčního webu, tak našeho obsahu a služeb.
Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se vztahuje na případy, kdy předběžný souhlas nelze získat a zpracování údajů je povoleno zákonem.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů


Jakmile získáme od postižené osoby souhlas ke zpracování osobních údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR) jako právní základ pro zpracování osobních dat.
Při zpracování osobních dat, které jsou nutné pro plnění smlouvy, jejíž je postižená osoba smluvní stranou, slouží čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jako právní základ. To platí také pro zpracování, která jsou nutná pro provedení předsmluvních opatření.
Pokud je pro plnění nějaké právní povinnosti, kterému naše společnost podléhá, nutné zpracování osobních údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR jako právní základ.
Je zpracování nutné pro zachování oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby a pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody postižené osoby nad prvotřídní zájmy, slouží čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR jako právní základ pro zpracování.

3. Vymazání a doba ukládání dat


Osobní údaje postižené osoby budou odstraněny nebo zablokovány, jakmile bude vynechán účel jejich ukládání. Ukládání může mimo to následovat tehdy, pokud to bylo plánováno evropským nebo nacionálním zákonodárcem v předpisech, zákonech nebo jiných ustanoveních Unie, kterým odpovědná osoba podléhá. Zablokování nebo vymazání dat následuje poté, co jedna z těch dle jmenovaných norem předepsaná lhůta ukládání vyprší, vyjímkou je nutnost dalšího ukládání dat pro uzavření smlouvy nebo smluvní plnění.

Poskytování webové stránky a vytváření log souborů


1. Popis a rozsah zpracování dat


Při každém přístupu k našim webovým stránkám systém automaticky sbírá data a informace z počítačového systému volajícího počítače.
Zde se shromažďují následující údaje:

- Informace o typu prohlížeče a použité verzi
- Operační systém uživatele
- Poskytovatel internetových služeb uživatele
- IP-adresa uživatele
- Datum a čas přístupu
- Webové stránky, ze kterých se uživatelský systém dostane na naše webové stránky
- Webové stránky, které budou prostřednictvím naší webové stránky zpřístupněny systému uživatele

Data budou uložena v protokolových souborech našeho systému.
Ukládání těchto údajů spolu s dalšími osobními údaji uživatele se neuskuteční.

2. Právní základ pro zpracování údajů


Právní základ pro dočasné uložení dat a logfiles je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Účel zpracování údajů


Dočasné ukládání adresy IP systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky do počítače uživatele.
K tomu musí být adresa IP uživatele zachována po dobu trvání relace.
Uložení do souborů protokolu se provádí za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Dále se tato data používají k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Hodnocení údajů pro marketingové účely se v tomto kontextu neuskuteční.
Za tímto účelem je také náš oprávněný zájem na zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

4. Doba ukládání


Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely jejich sběru.
V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je tomu tak po ukončení sezení.
V případě ukládání dat do souborů protokolu je tomu tak po 7 dnech. K dispozici je další ukládání.
V tomto případě budou adresy IP uživatelů odstraněny nebo odcizeny, takže přiřazení volajícího klienta již nebude možné.

5. Možnost námitek a likvidace


Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání dat do souborů protokolu je nezbytné pro fungování webové stránky.
Tím pádem neexistuje ze strany uživatele žádná možnost námitky.

Kontaktní formulář a email


Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel využije tuto možnost, budou data zadaná do vstupní masky přenesena a uložena. Navíc je při registraci shromažďována adresa IP volajícího počítače a datum a čas registrace při přihlášení. Pro zpracování dat je v rámci procesu odeslání nutný Váš souhlas s odkazem na toto prohlášení o ochraně dat.
Případně je možný kontakt prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy.
V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele zaslané e-mailem.
Kontaktujete-li nás přes kontaktní formulář na naší webové stránce nebo e-mailem, budou Vaše zadané údaje za účelem zpracování Vašeho dotazu a pro případ dalších dotazů po dobu 12 měsíců uloženy.
V této souvislosti neexistuje žádné zveřejnění údajů třetím osobám.
Data budou použita výlučně pro zpracování konverzace.

Google reCaptcha:


Pro ochranu Vašich poptávek přes internetový formulář používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. (Google). Dotaz slouží k odlišení, jestli bylo zadání provedeno člověkem nebo zneužito automatickým, strojovým použitím. Dotaz zahrnuje zaslání IP-adresy a popř. dalších Googlem pro službu reCAPTCHA potřebných údajů. Za tímto účelem bude Váš vstup předán společnosti Google a tam dále použit. Nicméně bude Vaše IP-adresa v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států dohody společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude kompletní IP-adresa poslána na server společnosti Google a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat pro ohodnocení Vašeho užívání této služby. Ta v rámci služby reCaptcha Vaším browserem doručená IP-adresa nebude sloučena s jinými údaji od společnosti Google. Pro tyto údaje platí odlišné podmínky pro ochranu dat společnosti Google. Další informace k směrnicím o ochraně dat najdete pod: https://policies.google.com/privacy

Registrační funkce pro vyžádání nabídek


Údaje zadané při registraci budou uloženy a použity pro účely použití nabídky.
Informace o nabídkách nebo registraci, jako jsou změny rozsahu nabídky nebo technické okolnosti, můžete obdržet e-mailem.
Shromážděné údaje lze vidět ze vstupní masky během registrace. To zahrnuje jméno, telefonní číslo, poštovní adresu, e-mailovou adresu, adresu IP.
Neexistuje žádný přenos dat třetím osobám v souvislosti se zpracováním dat pro žádost o nabídku.

Objednávky nebo žádosti o rezervaci na vyžádání nabídek


Údaje zadané během rezervace budou uloženy a použity pro účely rezervace, nebo v případě požadavku o rezervaci pro zaslání nabídky.

O informacích týkajících se nabídky, jako jsou změny v nabídce nebo technické okolnosti můžete být informováni e-mailem.
Shromážděné údaje lze vidět ze vstupní masky jako součást rezervace nebo požadavku o rezervaci.
To zahrnuje jméno, telefonní číslo, poštovní adresu, e-mailovou adresu, adresu IP, datum cesty a volitelnou dodatečnou žádost.
V souvislosti se zpracováním údajů pro rezervace nebo požadavku o rezervaci dojde k přenosu dat na podnik, u kterého rezervujete nebo žádáte o nabídku. Kromě toho nedochází k přenosu údajů třetím osobám.

Newsletter


Přes naší webovou stránku máte možnost abonovat newsletter. K tomu potřebujete e-mailovou adresu, Vaše jméno a prohlášení, že souhlasíte s přijetím newsletteru.
Abychom vám poskytli cílené informace, se ptáme a zpracováváme, podle toho, pro jaký newsletter se přihlásíte, mimo jiné na dobrobolné bázi informace, jako např. adresu, oblasti zájmu atd. Navíc je při registraci shromažďována adresa IP volajícího počítače a datum a čas registrace.
Po přihlášení k odběru newsletteru Vám zašleme potvrzovací e-mail s odkazem na potvrzení registrace.
Pokud zakoupíte zboží nebo služby na našich webových stránkách a uložíte svou e-mailovou adresu, může být tato následně použita pro zasílání informačního newsletteru.
V takovém případě bude newsletter posílat pouze přímou reklamu pro Vaše podobné zboží nebo služby.
Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit kliknutím na příslušný odkaz pro odběr v informačním newsletteru nebo kontaktováním e-mailem. Vaše údaje okamžitě odstraníme v souvislosti s zasíláním newsletteru.
V souvislosti se zpracováním dat pro zasílání newsletterů nejsou údaje poskytovány třetím osobám. Údaje budou použity výhradně pro zasílání newsletteru.

Cookies


Naše webová stránka používá takzvané cookies. Přitom se jedná o malé textové soubory uložené ve Vašem konečném zařízení pomocí prohlížeče. Nezpůsobují žádnou škodu.
Používáme cookies k tomu, aby byla naše webová stránka utvořena pro uživatele co nejpříjemněji. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby byl volající prohlížeč identifikován i po změně stránky. Některé cookies zůstanou na Vašem konečném zařízení uloženy až do jejich smazání. Tento cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.
Pokud si to nepřejete, můžete Váš prohlížeč nastavit tak, že budete o nastavení cookies informováni a Vy to jen v jednotlivých případech povolíte.
Deaktivace souborů cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

Google Analytics


Tato webová stránka používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které budou uloženy na Vašem počítači a které jejich pomocí umožňují analýzu užívání webové stránky. Informace o užívání webové stránky budou pomocí cookies obvykle poslány na server firmy Google v USA a budou tam uloženy. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.
Dodatečně jsme na této webové stránce rozšířili google analytics o kód „anonymizeIP“. To zaručuje maskování adresy IP tak, že všechny údaje budou získány anonymně. Jen ve vyjímečných případech bude na server firmy Google v USA předána úplná adresa IP a tam zkrácena.
Společnost Google tyto informace použije jménem provozovatele této webové stránky pro ohodnocení Vašeho užívání webové stránky, pro seskupení hlášení o aktivitách webové stránky a pro poskytnutí další služby týkající se používání webových stránek a používání internetu provozovateli internetových stránek.
Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; nicméně poukazujeme na to, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky.
Mimo to můžete záznamy dat, které vznikly skrz cookes a užívání Vaší webové stránky (včetně Vaší adresy IP) na Google jakožto zpracování těchto dat Googlem zabránit downloadem a instalací dostupného browser-plugin pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativně k browser-add-on, především u prohlížečů na mobilních přístrojích, můžete záznamům skrz google analytics zabránit tak, že kliknete . Bude nastaven Opt-Out-Cookie, který zabrání budoucímu zaznamenání Vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Opt-Out-Cookie je platný pouze v tomto browseru a jen pro naší webovou stránku a bude na Vašem přístroji uložen. Smažete-li cookies na tomto browseru, musíte znovu nastavit Opt-Out-Cookie.

My budeme Google Analytics nadále používat k ohodnocení údajů z Double-Click-Cookies a také AdWords pro statistické účely. Pokud si to nepřejete, deaktivujte pod správcem nastavení ( https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Používáme výlučně funkce Google Analytics od Universal Analytics. Universal Analytics nám umožňuje analýzu aktivit různých přístrojů na našich stránkách (např. přístup přes notebook a později tablet). To je možné skrz pseudonymní přiřazení User-ID uživateli. Takové přiřazení nastává např., když se registrujete pro zákaznické konto resp. se pomocí zákaznického konta přihlásíte. Google však nebudou předány žádné osobní údaje. Přestože s Universal Analytics budou ke Google Analytics přidány další funkce, neznamená to, že je s tím spojeno omezení opatření na ochranu dat jako IP-masking nebo browser-add-on.

Google Adwords


Tato webová stránka používá Google Conversion-Tracking. Pokud jste se na naší webovou stránku dostali přes reklamu zobranou společností Google, Google Adward na Vašem počítači uloží cookie. Tento Cookie pro Conversion-Tracking bude uložen, když uživatel klikne na reklamu zobrazovanou společností Google. Tyto Cookies ztrácí po 30 dnech jejich platnost a neslouží pro osobní identifikaci. Navštíví-li uživatel některé stránky naší webové stránky a cookie je ještě platný, můžeme my a Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl převeden na tuto stránku. Každý zákazník od Google AdWords obdrží jiný cookie. Cookies tím nelze přes webové stránky zákazníků AdWords sledovat. Pomocí Conversion-Cookies získané informace slouží k vypracování conversation-statistik pro zákazníky adwords, kteří se rozhodli pro conversion-tracking. Zákazníci se dozví konečný počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli tím odesláni dál ke stránce s conversion-tracking-tag. Neobdrží ale žádné informace o osobní identifikaci uživatelů.
Pokud funkce tracking nechcete zúčastnit, můžete to pomocí potřebného cookie-nastavení odmítnout – např. pomocí browser nastavení, které deaktivuje automatické nastavení cookie, nebo Váš browser nastavit tak, že budou cookies domény „googleleadservices.com“blokovány.

Vezměte prosím na vědomí, že nastavení odhlášení cookies nelze odstranit, pokud nechcete zaznamenávat data měření. Pokud jste v browseru smazali všechna Vaše cookies, musíte znovu nastavit patřičné Opt-out Cookie.

Google Maps


Tato webová stránka používá funkci „Google Maps a Routenplaner“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“), pro zobrazení resp. vypočítání geografických informací a trasy. Skrz Google Maps mohou být údaje o Vašem užívání této webové stránky přenešeny, získány a společností Google použity. Tomuto přenosu dat můžete zabránit deaktivací browseru „Javascript“. V tomto případě není možné zobrazování map. Skrz užívání této webové stránky a nedeaktivace browseru „Javascript“ prohlašujete svůj souhlas, že jste se zpracováním Vašich dat společností Google srozuměni. Další informace o tom, jak „Google Maps“ a Routenplaner používá Vaše data, jakožto prohlášení o ochraně dat společností Google najdete pod: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Social-Media-Buttons


Na této webové stránce mohou uživatelé na sociálních sítích jako Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram nebo Google+ sdílet rychle a jednoduše různé obsahy a/nebo sledovat naši nabídku v sociálních sítích. S našimi Social-Buttons mají uživatelé možnost využívat těchto služeb – a přesto chránit jejich privátní sféru.
Tak mohou uživatelé pohodlně zveřejňovat nebo sledovat obsahy na sociálních sítích, aniž by museli vytvořit kompletní surf-profile.
Naše Social-Buttons poskytují přímý kontakt mezi sociálními sítěmi a uživateli teprve poté, když tito kliknou na share-button.
Pokud uživatelé používají naše Social-Buttons, platí podmínky ochrany dat té sociální sítě – podrobné informace k jejich podmínkám ochrany dat naleznete zde:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/
G+: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Integrace služeb a obsahu třetích stran


Může se stát, že v rámci této webové stránky budou integrovány obsahy třetích osob, jako např. videa na youtube, mapový materiál google-maps, RSS-Feeds nebo grafiky jiných webových stránek. To vždy za předpokladu, že poskytovatelé těchto obsahů (následovně jako „třetí poskytovatelé“) mají na zřetel adresu IP uživatelů. Neboť bez adresy IP by nemohli posílat obsahy na browser příslušného uživatele. Adresa IP je proto pro znázornění těchto obsahů nutná. Snažíme se používat jen takové obsahy, jejichž poskytovatelé používají adresu IP pouze k dodání obsahu. Přesto nemáme žádný vliv nato, pokud třetí poskytovatelé adresu IP uloží pro např. statistické účely. Pokud je nám to známo, informujeme o tom uživatele.

Vaše práva


Vy máte zásadně právo na informaci, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost dat, odvolání a námitky. Máte-li pocit, že zpracování Vašich dat je v rozporu s právem o ochraně dat nebo byly porušeny Vaše požadavky v rámci ochrany dat, můžete podat stížnost u dozorčího úřadu.
V Rakousku je to úřad na ochranu dat.

Rezervace dovolené EU | Rezervace dovolené AT | Rezervace dovolené CH |  Rezervace dovolené IT | Rezervace dovolené | Rezervace dovolené CZ SK | Rezervace dovolené HR NO LI TR US | 
Schrall GmbH nezodpovídá za obsah externích stránek
__________________________________________________

Překladatelská agentura Překladatelský servis |  paris-holiday |  grandmassif |  deuxalpes |  Rechtsanwalt Salzburg